VÅRA TJÄNSTER

Vi utför ett stort antal tjänster ifrån rep och möjligheterna vad avser access är näst intill oändliga.

Repens fördelar kommer till sin rätt i många olika sammanhang då det innebär snabb åtkomst överallt med obefintlig inverkan på övrig verksamhet.

De senaste åren har vi kommit att spela en viktig roll för både stora och små entreprenörer där tillgängligheten har ställt till det för konventionella metoder.

DCIM
DCIM

INSPEKTION

Nord Access utför alla typer av inspektioner av fasader, tak, schakt, tuber, dolda utrymmen och vinkraftsblad för att nämna några.

Inspektionerna sker handnära av reparbetare och dokumenteras med en åtgärdsplan.

INSTALLATION & UNDERHÅLL

Vi servar industrin med montage och underhållsarbeten under säkra förhållanden för att utföra byggnationer och underhåll på svårtillgängliga platser.

RÅDGIVNING


SAMARBETE

BLADE SOLUTIONS

BLADE REPAIR SERVICE SWEDEN

NORD ACCESS AB

Strömvägen 2

901 32 UMEÅ

Org nr 556948-3125

TELEFON

+46 (0)90 122111

MAIL

info@nordaccess.se

STÖDJER

IRATA

GWO

POLICY